Què oferim

 • Grups reduïts: màxim de 5 alumnes, la qual cosa afavoreix la comunicació, la interacció i per tant l’aprenentatge. 
 • A l’Aula sabem que cada alumne/a és únic/a, amb les seves fortaleses i les seves “no tant fortaleses”. Són característiques i peculiaritats de cada alumne i que tenim molt en compte a l’hora del seu l’aprenentatge, per tant treballem des de la idiosincràsia de cada alumne/a
 • Oferim material de treball totalment personalitzat d’acord amb el nivell d’aprenentatge de l’alumne/a.
 • L’Aula està pensada per oferir als alumnes un espai confortable i agradable, idoni per a l'estudi.
 • El nostre professorat són titulats universitaris i imparteixen la seva especialització en la seva assignatura corresponent.
 • Uns dels grans valors del nostre professorat és la seva constant formació professional, la qual és gran indicador de la passió que desperta en ells/es la tasca d’educar i la importància del continu aprenentatge.
clase_aulaestudis

Des de l’aula dir-vos que continuem i continuarem aprenent, compartint, acompanyant i empenyent a tot el nostre alumnat

 • La figura del tutoratge individualitzat i constant és molt important per a un control concret del progrés, del rendiment, de l’hàbit de treball i de l’actitud i estímul de l’alumne/a. La comunicació amb els pares és fonamental, per aquesta raó oferim una constant relació comunicativa per tal d’informar-los de l’evolució del vostre fill/a. Normalment contactem amb el tutor de l’escola per tal de coordinar el treball en equip en benefici de l’aprenentatge i benestar de l’alumne /a.
 • A l’Aula treballem de manera estimuladora, empàtica la qual cosa fa que l’alumne/a prengui confiança i interès en el seu aprenentatge. Tenim una metodologia motivadora i engrescadora basada en la simple idea de tenir cura, estima, respecte i confiança en la nostra canalla. Creiem i som conscients que l'educació de la canalla és un procés molt important, perquè s'emmarca en un procés de desenvolupament, creixement i maduració i per aquesta raó el nostre compromís és total. 
 • 20 anys d’experiència ens avalen en la nostra manera de fer i ser. Tenim present la constant transformació dels aprenentatges i sobretot el nostre compromís en l’educació de la nostra canalla.
  Des de l’aula dir-vos que continuem i continuarem aprenent, compartint, acompanyant i empenyent a tot el nostre alumnat.
clase_parque_aulaestudis