Aprenentatges

Aprenentatges a l’Aula de Primària

Objectius

Aquestes classes van destinades a alumnes d’entre 6 i 12 anys. L’objectiu general d’aquesta aula és desenvolupar de manera simple els hàbits d’estudi, la motivació per l’aprenentatge i per tant comportarà el reforçament de les àrees curriculars.

Metodologia

Treballem en grups petits, no més de 4-5 alumnes, la qual cosa ens ajuda a oferir una atenció més plenera i personalitzada a l’alumne. A través d’un ambient molt familiar, de confiança i d’estima, ens relacionem amb els nens la qual cosa els proporciona seguretat i confiança, conceptes essencials per a una bona base d’aprenentatge.

chicas-chico-jugando

Aprenentatge a l’AULA de l’ESO

Objectius

L’aula és destinada a la canalla de 12 a 16 anys . Els nostres objectius en aquesta etapa és consolidar les tècniques d’estudi, el treball autònom així com el cooperatiu. Preparar-los de manera competencial, enfortir les capacitats emotives en tots els àmbits; desenvolupar l’esperit emprenedor, la confiança en un mateix, la participació, el sentit crític i la capacitat per aprendre a aprendre.

Metodologia

El reforç positiu és una de les màximes de l’Aula en totes les etapes però en aquesta etapa de preadolescència i adolescència, el reforç positiu, l’empatia, l’aprendre en conjunt,... són les nostres fortaleses que seran transmeses al nostre alumnat com a prioritat màxima a més dels continguts, evidentment.

chicos-en-la-escuela

L’Aula de Batxillerat i PAU (Selectivitat)

Objectius

La nostra prioritat és animar els nostres alumnes a continuar aprenent i reforçar totes aquelles àrees que els representa més dificultat. A més d’oferir-los aprenentatges també els oferim estratègies d’estudi i saber aprofitar al màxim les noves tecnologies per tal de treure el màxim profit en vistes els seu estudi, és a dir enfortim i aprenen la competència informàtica com a recurs fonamental en els seus estudis. Informar-vos que també preparem per als exàmens de selectivitat en vistes a juny i setembre. 

Metodologia

El reforç positiu és una de les màximes de l’aula en totes les etapes però en aquesta etapa de preadolescència i adolescència, el reforç positiu, l’empatia, l’aprendre en conjunt,... són les nostres fortaleses que seran transmeses al nostre alumnat com a prioritat màxima a més dels continguts, evidentment.

marcadores-sobre-papel

Així mateix trobareu les Aules de: Grau mitjà i Superior, Català per a Adults i Alfabetització